Tuesday, May 30, 2017

Taubat


Kalau Allah menghendakimu
Allah akan menyebabkan engkau bertaubat
Allah akan menyucikanmu

samada kamu ahli maksiat
ataupun ahli taat!


Dari tarikan nafas —
abuyon
16/09/2015

No comments:

Post a Comment