Sunday, August 14, 2016

Perkataan-perkataanku


Perkataan-perkataanku adalah untuk

menyatakan Tuhanku

Perkataan-perkataanku adalah untuk
membenarkan Tuhanku

Perkataan-perkataanku adalah untuk
melahirkan kesyukuran
kepada Tuhanku

Kadang perkataan-perkataanku adalah
hal keadaanku

Kadang perkataan-perkataanku adalah
untuk menyeru manusia kepada
Tuhanku

Jika engkau memandang Tuhanmu
perkataan-perkataan itu adalah
dari Tuhanmu biar untuk
sesiapapun!


Dari tarikan nafas —
abuyon
08/08/2016