Monday, September 2, 2013

Belum Sempat


Tuhanku
Belum sempat aku menyata, 
Engkau telah membuka

Belum sempat aku berkata
Engkau telah menyapa

Sungguh, Engkau mengetahui
apa di dalam jiwa


_________________

Allahumma laka al-hamdu
wa ilayka al-musytaka
wa anta al-musta’an
wa la hawla wa la 
quwwata illa billah
al-’aliyy al-azhim!

Ya Allah ya Tuhanku
segala puji bagi-Mu

H
anya Engkaulah tempat 
mencurahkan segala isi hati
dan Engkaulah penolong

Tidak ada daya dan upaya
melainkan dengan-Mu
yang Maha Tinggi dan
Agung!

Dari tarikan nafas,
abuyon
02/09/13